MUDr. Helena Korčeková

Profesní profil

2000 – ukončení studia na 2. LF UK – obor všeobecné lékařství
2000 – 2011 – II. interní klinika FNKV- lékař plicní ambulance, lékař standardního odd., lékař JIMP – jednotka intenzivní metabolické péče
2003 – atestace vnitřní lékařství I. st.
Absolvování interního kmene
2008 – 2011 – soukromá interní ambulance Praha 10
2010 – 2013  – ordinace praktického lékaře pro dospělé Praha 5
2013 – atestace VPL
2012 – 2014 – ordinace praktického lékaře pro dospělé Praha 6
2014 – vlastní praxe – ordinace praktického lékaře pro dospělé

Účast na kongresech

Plicní kongres – Rumunsko, RAPL, Interaktivní konference sdružení všeobecných lékařů(SVL), 1x měsíčně seminář SVL, 1x ročně seminář – Diabetik v ordinaci VPL, seminář Chronická žilní onemocnění, lymfedem

Kurzy

první pomoc, POCT metody, etika a komunikace v praxi VPL, taping v chronickém žilním onemocnění

Stáže v nemocnicích

odd. ARO, chirurgie, gynekologie, RHB , TRN, ortopedie, pediatrie, infekce, hygiena – FNKV , ÚVN, FNM, NMSKB

Stáže v ambulantních praxích

ORL, oční, kožní, psychiatrie