Nově otevřená ordinace praktického lékaře pro dospělé

Dnes, tj. ve čtvrtek 1.4.2021 je z technických důvodů ordinace uzavřena.

Omezení provozu

Z epidemiologických důvodů bude provoz ordinace od 1.3.2021 do odvolání omezen pouze na neodkladnou péči.

Očkování proti Covid 19

Přihlašování chronicky nemocných k očkování proti onemocnění COVID-19

Do centrálního rezervačního systému se mohou pacienti přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by jim měl být přidělen. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou od specialisty! Ta nemusí být nově vystavená, postačí ta z poslední návštěvy.
Nadále platí, že chronicky nemocní se mohou očkovat i ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí, tam pak s registrací nebo organizací očkování pomáhá specializované pracoviště.
Kód přiděluje specialista – seznam.dg., kterých se to týká , je uveden na stránkách MZ ČR.
Není tedy možné požadovat kód např. na bolesti zad nebo stav před výměnou kyčelního kloubu.

Očkování osob 70+

Od pondělí 1. 3.2021 se nově otevírá možnost registrace k očkování osob ve věku 70+, u starších osob již registrace běží.

S otevřením registrace se nabízí několik možností:

Očkování na COVID19 80+ a 70+ v naší ordinaci začne, jakmile nám budou přiděleny vakcíny. Počet vakcín by měl záviset na počtu registrovaných pacientů k očkování v našem registru. Skutečné počty a termíny dodávek vakcín v tuto chvíli nejsou známé, neexistuje přesný harmonogram dodávek ani do očkovacích center ani do ordinací. V současné době máte tedy dvě možnosti k registraci, které se zatím navzájem vylučují.

Je potřeba si řádně rozmyslet jakou zvolíte!

Pokud se rozhodnete pro očkování v naší ordinaci (pravděpodobnou dodanou vakcínou bude –  AstraZeneca), sdělte nám tuto skutečnost co nejdříve. Pak je důležité se NEREGISTROVAT do centrálního rezervačního systému od 1.3. 2021  k očkování. Jakmile obdržíme vakcíny, začneme postupně očkovat všechny přihlášené v naší ordinaci první dávkou. Druhá dávka pak bude aplikována s odstupem v rozmezí  8-12 týdnů.

Rozhodnete-li se pro očkování v očkovacím centru, pak se 70+ REGISTRUJÍ od 1.3. do centrálního registračního systému ( 80+ mohou již nyní) –  registrace.mzcr.cz  a vyčkáváte na vyzvání k očkování – SMS s PIN 2 k rezervaci termínu očkování, v současné době pravděpodobně vakcínou  Pfizer BionTech , učitelé – se očkují pouze v očkovacích centrech (samostatná kategorie očkování v očkovacích centrech), ti budou očkováni vakcínou AstraZeneca – registrace spuštěna od 27.2. 2021.

Registrace do očkovacího centra vylučuje registraci k nám a naopak (rozhodnutí, které se snad časem změní). Důkladně se tedy rozmyslete, jakou variantu zvolíte.

Samozřejmě máte i možnost se neočkovat nebo s registrací vyčkat na pozdější dobu.

Hlásit se k nám na očkování proti COVID19 můžete do emailu: ordinace@hmmedic.cz nebo telefonicky: 226633950 v ordinačních hodinách, nejlépe cca vždy hodinu před koncem ordinační doby. Prosíme, co nejdříve! Rozhoduje to o počtu přidělených vakcín a termínu jejich dodání. Kdo se již stihl naočkovat v očkovacím centru nebo je registrován a čeká na termín očkování, nebo se bude registrovat do centrálního registračního systému – prosím sdělte nám tuto skutečnost také (pokud jste tak již neučinili).

Očkování bude probíhat dle aktuálních pravidel MZ, dle vládních nařízení  (jako první 80+, zdravotníci, příslušníci bezpečnostních složek, od 1.3. 70+ atd.).

Možnost očkování i mladších 70. let

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti
s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou
trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo
specialista hematolog.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová
léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů
je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči
specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční,
chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní
embolii).

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované
ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.

Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko
vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího
a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je
vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

Přihlášení do očkovacího centra

Registrace k očkování a rezervace termínů je možná pomocí centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.

S registrací vám mohou pomoci jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221.

K registraci a objednání do systému žádnou lékařskou zprávu nepotřebujete.

Pro seniory, kteří žijí osaměle a potřebují s registraci pomoci, zřídila městská část Praha 13  informační linku  235 011 447.  Je k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 14:00  hod. Úředníci  MČ Prahy 13 jsou připraveni vám  pomoci i poradit, jak postupovat v individuálních situacích.

Antigenní testy neprovádíme

Vzhledem k nemožnosti zajistit v prostorách polikliniky bezpečné protiepidemické prostředí vůči ostatním návštěvníkům antigenní testy neprovádíme.

Aktuální informace

Hodiny pro akutní pacienty jsou zrušené do odvolání, na všechna vyšetření je potřeba se dopředu telefonicky objednat.

Telefonní linka je denně značně vytížena . Žádáme Vás tímto o pochopení a trpělivost, pokud se nedovoláte hned, zkoušejte opakovaně nebo nám zašlete e-mail, jakmile to situace umožní, budeme na Vaše žádosti reagovat.

Při  známkách  respiračního infektu, prosím nechoďte do ordinace a kontaktujte nás telefonicky.

V případě, že jste přišli do kontaktu s někým, u koho byla potvrzena nákaza koronavirem – onemocnění COVID -19, kontaktujte nás telefonicky, budeme od Vás potřebovat znát další informace, abychom mohli určit správný algoritmus testování a další postup. K tomu potřebujeme vědět, zda byl při posledním kontaktu s Vámi onen dotyčný symptomatický či asymptomatický a kdy k poslednímu setkání došlo, vzdálenost při vašem setkání, použití roušek, časový úsek vašeho setkání a  dále zda se u Vás projevují nějaké příznaky onemocnění či nikoliv.

Od té doby co se u vás projeví známky respiračního onemocnění, zůstaňte doma, buďte ohleduplní vůči zbytku rodiny, co nejvíce se izolujte, noste i doma nějaký prostředek k zakrytí nosu a úst, to je opravdu to nejmenší co můžete pro své okolí udělat a postupujte podle toho, jak Vaší situaci vyhodnotíme a jaký určíme postup.

V případě, že Vás odešleme na test (nebo kdokoliv jiný) a ten bude pozitivní, nahlaste se nám prosím, jakýmkoliv vzdáleným přístupem, karanténu (resp. izolaci) vystavíme elektronicky a určíme si pravidelné termíny kontrol, dále budete poučeni o pravidlech izolace a všem, co potřebujete vědět a na co budeme znát odpověď .

V případě, že Vás odesíláme na test my, vyplníme Vám žádanku elektronicky, opět tedy není potřeba se do ordinace dostavovat osobně. Na odběr se nesmíte přepravovat MHD, po celou dobu jste povinni mít zakrytá ústa a nos – ochranu dýchacích cest sundáváte na pokyn toho, kdo odběr provádí, nesmíte používat respirátory s výdechovým ventilem (ty nejsou dovoleny ani při návštěvě nemocnic, ordinací a v případě, že jevíte známky respiračního infektu).
V případě kontaktu s pozitivně testovaným máte nařízenu karanténu a jste povinni se podrobit testu v rozmezí dní, které Vám sdělíme, opět nás kontaktujete telefonicky, žádanku i neschopenku opět vystavíme elektronicky.

Zvažte, zda nutně potřebujete ve Vašem případě navštívit ordinaci osobně – léky lze také poslat elektronicky, spoustu věcí lze vyřešit po domluvě.

Všem, kteří pravidla dodržujete a poctivě se na kontroly hlásíte, moc děkujeme.

Přeji Vám, ať jste zdraví a všem, kteří nemoc prodělávají, ať má co nejmírnější průběh a neohrozí na životě nikoho z Vás a Vašich blízkých.

Seznam odběrových míst v Praze naleznete zde: https://covid.praha.eu/

Přijímáme nové klienty.

MUDr. Helena Korčeková, praktická lékařka pro dospělé

Hostinského 1536/7
155 00 Praha 5
Zobrazit adresu na mapě

Tel.: 226 633 950
Ordinace se nachází v 7. patře, v budově je k dispozici výtah. Bezbariérový přístup.

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Čekárna je vybavena dětským koutkem, k dispozici jsou nápoje a Wi-Fi připojení k internetu (podrobnosti na nástěnce).

Ordinační a provozní doba ordinace Ordinační a provozní doba ordinace